KOKEŠ

Prvotriedny nástroj pre geodetov a spracovateľov vektorových máp.

Popis

Program KOKEŠ obsahuje výkonný editor rozsiahlych geografických údajov uložených súborovo vo výkresoch, najrôznejších rastrových podkladoch a geodetických údajov o bodoch uložených v zoznamoch súradníc. Má funkcie pre spracovanie meraní z terénu, geodetické a konštrukčné výpočty, nástroje na kontroly a topologické úpravy údajov a mnohé ďalšie.

Je výborným nástrojom pro všetky bežné geodetické práce a pre tvorbu a údržbu mapových diel. Pre niektoré špeciálne úlohy sú určené jeho aplikácie.

Geometrické plány

Komplexná nadstavba systému KOKEŠ riešiaca problematiku geometrických plánov a to tak grafickú časť, ako aj výpočtovú časť vrátane tvorby výstupných formulárov. Použitie aplikácie GPL výrazne urýchli vyhotovenie geometrického plánu.

Doplnkové moduly

 1. Rozširujúce moduly
  • POZEMKY - tvorba vektorových máp PPÚ a ROEP
  • MAPL - generovanie mapových listov vrátane mimorámových údajov
 2. Vstupy a výstupy z iných systémov
  • DGNIN - import výkresov vo formáte DGN (Microstation)
  • DGNOUT - export výkresov do formátu DGN
  • DXFIN - import výkresov vo formáte DXF a DWG (AutoCAD)
  • DXFOUT - export výkresov do formátu DXF
  • SHPIN - import výkresov vo formáte SHP (ArcInfo, ArcView)
  • SHPOUT - export výkresov (vrátane negrafických atribútov) do formátu SHP

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023