GPL

Stručný popis.

 1. GPL je aplikácia nad geodetickým programom Kokeš, pomocou ktorej výrazne zvýšite efektívnosť spracovania geometrických plánov v súlade s platnými predpismi katastra.
 2. Aplikácia obsahuje súbor nástrojov na transformácie a tvorbu geom. plánov s meraním v JTSK v územiach s číselnými i nečíselnými vektorovými katastrálnymi mapami.
 3. Obsahuje nástroje na kontrolu výstupných súborov XML a VGI analogicky so systémom v rezorte ÚGKK SR.
 4. Je upravená na základe nových Usmernení ÚGKK SR 9-13/2013.

Funkcie GPL

 1. Práca s projektom obsahujúcim popisné údaje a a nastavenia
 2. Importy vektorových máp katastra a naplnenia pracovných údajov
 3. Transformácie katastrálnych máp a bodov cez identické body
 4. Generovanie výkresov doterajšieho a nového stavu, geom. plánu, ZMPZ
 5. Generovanie a editácia výkazu výmer a zápisníka
 6. Výkaz výmer s možnosťou prenosu do/z Excelu
 7. Práca s kódom kvality bodu a číselníkmi v súlade s Vyhláškou 461/2009 Z.z.
 8. Generovanie vektorových geodetických podkladov pre aktualizáciu vektorovej mapy (VGP)
 9. Generovanie výkazu výmer vo formáte XML
 10. Kontrola súborov GP
 11. ...

Ako získať aktuálnu verziu GPL

 1. Ak máte zakúpený Kokeš verzia 13 a GPL stačí bezplatne stiahnuť a nainštalovať aktuálnu verziu
 2. Ak nemáte Kokeš verzia 13 s aplikáciou GPL kontaktujte obchodné oddelenie
 3. Zakúpte si aktuálnu verziu grafického systému Kokeš s aplikáciou GPL
 4. Ak máte starší systém Kokeš, dohodnite jeho povýšenie (upgrade)
 5. Dohodnite si spôsob prevzatia inštalácie
  • zaslanie alebo osobné prevzatie inštalačného kompletu
  • aktualizácia HW kľúča
  • stiahnutie inštalácie z webu
 6. Nainštalujte aktuálnu verziu Kokeš verzia 13 s aplikáciami CGS
 7. Po uhradení faktúry Vám povolíme aktiváciu GPL
 8. Aktivujte si GPL v programe Kokeš

Aktuálna verzia

» Kokes 14.52

Aktualizácia

11. júna 2020