Semináre

Semináre, prezentácie programu KOKEŠ

Individuálne konzultácie vo firme CGS

Hraničná 25/A, Bratislava

  • Maximálny počet účastníkov: 4
  • Individuálny prístup lektora, možnosť občerstvenia
  • Na konzultácie/školenie sa môžete prihlásiť písomne poštou, e-mailom alebo telefonicky. [kontakt]

Školenie a konzultácie u zákazníka

Používateľsky orientované vzdelávanie

  • Účastníkov školenia, priestorové a technické vybavenie zabezpečuje objednávateľ, max. počet účastníkov - 20.
  • Žiadosť o školenia môžete zaslať písomne poštou, e-mailom alebo nahlásiť telefonicky. [kontakt]

Oblasti školenia:

  • inštalácia a nastavenia
  • technologické postupy
  • správa systému

Aktuálna verzia

» KOKEŠ 16.10

Aktualizácia

03. novembra 2023